Vurdering

Aalborg Auktionshus foretager skriftlige vurderinger i forbindelse med

Salg
Tvangsauktion
Konkurs
Bodeling Dødsbo, evnt. til skifteretten
Forsikringsag
Eller i anden forbindelse